Revisjon av gjeldende forskrifter for vann- og avløpsgebyrer.

Hjemmel: Lov 16.03.12 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg § 5 og forskrift 01.06.04 nr. 931 om begrensning av forurensning kapittel 11 og 16, sist endret 31.12.2015.

Ovennevnte forslag til forskrifter er vedtatt i ressursutvalgets møte 05.09.16 sak 42/16.

Forslagene og tilhørende vedtak og saksframlegg fra ressursutvalget er lagt ut og kan sees på kontorer Teknisk avdeling i Troms-Kraftbygget i Strandveien 41. Dokumentene er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside.

Frist for merknader/uttalelse er 30 dg. Evt. uttalelser sendes Salangen kommune, Teknisk avdeling, Postboks 77, 9355 Sjøvegan eller ved å fylle ut skjema HER.

Dokumenter: