• ha nødnumrene til politi (112), ambulanse (113) og brannvesen (110) tilgjengelig
  • skaff deg et lite hjemmeapotek
  • ha alltid tilgang på mat, vann og varmekilde for en uke
  • skaff deg brannslukkingsapparat og kontroller alle brannvarslere
  • gjør deg kjent med hovedkran- og bryter for vann og strøm
  • skaff deg batteridrevet radio
  • gjør avtale med familie/venner om hjelp i nødsituasjon
  • følg alltid offentlig informasjon (informasjonsmateriell, fjernsyn, radio og internett)
  • benytt informasjonssenteret på Salangen bibliotek i kultuhuset