Ledig stilling på PPT

 

Vi søker en medarbeider med relevant høyere utdanning (pedagogisk utdanning med videreutdanning i spesialpedagogikk fra høyskole og / eller universitet). Det er ønskelig med erfaring og interesse for arbeidsfeltet og testkompetanse. Gode samarbeids- og kommunikasjonsferdigheter er områder som blir vektlagt. Våre samarbeidskommuner deltar i LP-prosjektet (Læringsmiljø og pedagogisk analyse) i samarbeid med Bardu og Målselv kommuner.

Søker må disponere bil. Kjøregodtgjøring og kompensasjon for bruk av egen bil i tjenesten etter gjeldende regulativ.

Kjøregodtgjøring etter gjeldende regulativ. Tilsetting, arbeidsvilkår og lønnsplassering skjer i henhold til gjeldende lov og avtaleverk og etter personlig avtale.

Forespørsler rettes til Harriet Eriksen på tlf. 77 17 28 00.

 

Søknad med CV sendes til:

Styret for PPT-DLS, Strandveien 8, 9350 Sjøvegan.

E-post: pptdlst@online.no

 

Aktuelle søkere vil bli kalt inn til intervju

Søknadsfrist: 30.april 2014